การพัฒนาครูที่สอนด้วยกระบวนการวิจัย

โรงเรียนพระมารดาฯ กับ KM

  โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ (KM)เรื่อง  การพัฒนาครูที่สอนด้วยกระบวนการวิจัย

ความเป็นมา

                โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน เมื่อปี 2545 – 2547 โดยใช้นวัตกรรม การสอนด้วยกระบวนการวิจัย ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้พัฒนาครูให้มีความสามารถ มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาทักษะการคิด การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ แต่ยังพบจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขหลายประการ ดังต่อไปนี้ (อ้างอิงจากรายงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน : การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย กรณีศึกษา โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์)                 ประการที่ 1   การให้ครูใช้วิธีการสอนด้วยกระบวนการวิจัยตามความพร้อมและความสมัครใจ ส่งผลให้ผู้เรียนบางห้องเรียนไม่มีโอกาสเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างไม่เป็นระบบและไม่ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของครูเป็นสำคัญ ผู้เรียนบางคน บางห้องเรียนมีความสนใจใคร่รู้ เมื่อเห็นเพื่อนต่างห้องทำวิจัย และมักจะถามครูเสมอว่า เมื่อไหร่จะได้เรียนแบบนั้นบ้างแสดงว่าผู้เรียนต้องการมีประสบการณ์ การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย ดังนั้น การใช้วิธีการยืดหยุ่นให้ครูสอน เมื่อมีความพร้อมกลับส่งผลเสียไปที่     ผู้เรียน จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขวิธีการดังกล่าว                 ประการที่ 2  จากผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ยังมีความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยน้อย  ซึ่งเกี่ยวโยงกับความรู้ความสามารถในเรื่องการวิจัยของครูด้วยเช่นกัน  จึงจำเป็นต้องมีการเสริมความรู้เกี่ยวกับการวิจัยให้แก่ครูที่ยังไม่มีพื้นฐาน  เพื่อจะได้ที่ปรึกษางานวิจัยของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ                 ประการที่ 3   การเพิ่มจำนวนพี่เลี้ยงวิจัยและคณะนักวิจัยหลักของโรงเรียน  เนื่องจากจำนวนครูของ  โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์มีจำนวนมาก  และเปิดสอนตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จึงจำเป็นต้องใช้พี่เลี้ยงหรือบุคลากรที่จะเป็นที่ปรึกษาของครูในเรื่องการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น  จำนวนที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับความต้องการ  ส่งผลให้ครูไม่ได้รับการชี้แนะอย่างทั่วถึง  เกิดการผิดพลาดในการทำงานและบางครั้งก็เลิกทำงานกลางคัน  เพราะไม่สามารถทำต่อไปได้ด้วยตนเอง  นอกจากนี้การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนก็ยังเป็นสิ่งที่ครูมีความวิตกกังวลอยู่มาก  ถ้าพี่เลี้ยงช่วยให้คำปรึกษาแนะนำก็อาจจะมีกำลังใจในการทำให้สำเร็จมากขึ้น                ประการที่ 4  การสอนด้วยกระบวนการวิจัยในระดับก่อนประถมศึกษาและในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ยังมีปัญหาอยู่บ้าง  ครูบางส่วนคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากเกินไปสำหรับเด็กเล็ก  ประกอบกับต้องประสานความร่วมมือกับ  ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด  แต่ผู้ปกครองบางคนก็ไม่มีเวลา  ทำให้การเรียนรู้ของเด็กเกิดปัญหาอุปสรรค  ซึ่งในเรื่องนี้คงต้องร่วมกันแก้ไขทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง                     แหล่งข้อมูล โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ (KM)      เรื่อง  การพัฒนาครูที่สอนด้วยกระบวนการวิจัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

คำสำคัญ (Tags)#การวิจัย#การเรียนการสอน#โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์#โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 79481, เขียน: 19 Feb 2007 @ 15:56 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ   จะเป็น ปชส.ของโรงเรียนไหมคะ ถ้าอาจารย์จะเป็นจะได้นำบล็อกนี้เข้า planet erkm อันใหม่ที่เป็นที่ชุมนุมพบปะกันในระหว่าง 95 องค์กรที่อยู่ในโครงการวิจัยค่ะ

     อาจารย์อาจจะมีบันทึกไว้ยาวๆ แต่แยกมาลงทีละตอนสั้นๆก็ได้ค่ะ

      ดิฉันจะขอมากับทีมวิจัยด้วยเพื่อคุยกันเรื่องบล็อกค่ะ

ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ    ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะทุกประการค่ะ

ช่วงปิดเทอมนี้ทางโรงเรียนได้เชิญครูบัณทูรจากโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญมาให้ความรู้เรื่อง  บล็อกกับคณะครูค่ะ

บุ๊คค่ะครู
IP: xxx.207.191.172
เขียนเมื่อ 

ครูคะรร.เรามีวิจัยในชั้นเรียนเรื่องศิลปะบ้างปะคะ