เพลงนี้ฟังในค่ายที่ผ่านมา เพราะดี ความหมายก็ดีคะ ชื่อเพลงก็แบบ บรรทัดแรกเลย      เพลงเก่า 40 ปีที่แล้ว คนนำมาร้องก็หลายคน อาจารย์ฤชุในค่ายนะคะเล่า  น่าจะเป็น     Joan Baez นำมาร้อง 

 Where  have all The flowers gone ?

Long Time passing.

Where  have all The flowers gone ?

Long Time ago.

Where  have all The flowers gone ?

Gone to young girls every one

When will they ‘ve ever learn.

When will they ‘ve ever learn.

 

Where  have all The young girls gone ?

Long Time passing.

Where  have all the young girls gone ?

Long Time ago.

Where  have all The young girls gone ?

Gone to young men every one

When will they ‘ve ever learn.

When will they ‘ve ever learn.

 

Where  have all The young men gone ?

Long Time passing.

Where  have all the young men gone ?

Long Time ago.

Where  have all The young men gone ?

Gone to soldiers every one

When will they ‘ve ever learn.

When will they ‘ve ever learn.

 

Where  have all The  soldiers gone ?

Long Time passing.

Where  have all the soldiers gone ?

Long Time ago.

Where  have all The soldiers gone ?

Gone to graveyards every one

When will they ‘ve ever learn.

When will they ‘ve ever learn.

 
Where  have all The  graveyards gone ?

Long Time passing.

Where  have all the graveyards gone ?

Long Time ago.

Where  have all The graveyards gone ?

Gone to flowers every one

When will they ‘ve ever learn.

When will they ‘ve ever learn.

 

 

Where  have all The flowers gone ?

Long Time passing.

Where  have all The flowers gone ?

Long Time ago.

Where  have all The flowers gone ?

Gone to young girls every one

When will they ‘ve ever learn.

When will they ‘ve ever learn.

       ในเพลงจะมีคำว่า ดอกไม้   เด็กผู้หญิง  เด็กหนุ่ม   ทหาร   หลุมศพ.......และมีคำถามต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ถามไปว่า   ดอกไม้หายไปไหน  /  เด็กผู้หญิงไปไหน / เด็กหนุ่มไปไหน /  ทหาร ไปไหน / หลุมศพ ไปไหน  /  ดอกไม้.......

      ในเพลงเราจะเห็นธรรมชาติของมนุษย์ ความงาม ความรัก สุดท้าย ความตาย

       และความตายก็ไม่ใช่อื่นใด ร่างเรายังแปลงกลายเป็นดอกไม้ได้อีก และความรักก็ยังคงอยู่ต่อไป