คณะเทคโน กำหนดการสรรหาอธิการบดีดังนี้ 1-9 มีนาคม เสนอชื่อผู้สมควรเป็นพร้อมประวัติที่สำนักงานคณะ   12 มีนาคมประชุมบุคลากรเวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณะ