ข่าวดี  สำหรับท่านที่ต้องการไฟล์เอกสารประกอบการนำเสนอของคุณ Erik C. Johnson  และคุณศรีวิภา  เลี้ยงพันธุ์สกุล  กรมอนามัย  

เข้าไป  download ได้ที่    www.kmi.or.th   ใน "ปฏิทินกิจกรรม"