วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ นะครับ สภานิสิตได้จัดโครงการปิดโลกกิจกรรม ความเป็นมาเป็นไปบางคนทราบแล้วก็ดีครับ สำหรับคนที่ยังไม่ทราบ กรุณา(คลิก) เพื่ออ่านครับ

 

          โครงการปิดโลกกิจกรรมเป็นโครงการที่นำหน่วยกิจกรรมทุกหน่วยกิจกรรมมาสรุปผล กิจกรรมในหนึ่งปีการศึกษา ทั้งนี้ในฐานะที่สภานิสิตเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการจัดการความรู้ในกิจกรรมนิสิตก็เลยจัดให้ทุกชมรมสกัดแก่นความรู้ของความสำเร็จในการทำกิจกรรมมาด้วย แล้วนำมาเสนอกันในงานวันดังกล่าวครับ

          ในกิจกรรมได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรมาเป็นประธานในพิธี โดยในงานนี้ท่านอาจารย์วิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ รวมถึง ท่านอาจารย์อรรถวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดี และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยท่านอื่นๆผู้ทรงเกียรติมาร่วมงาน ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงนิสิตนับพันที่มาร่วมงาน

 

          ภายในงานนะครับก็จะประกอบด้วยเวทีใหญ่ครับ บริเวณพื้นที่ตลาดนัด(แม่ค้า) ตลาดนัด(นิสิต) การแสดงนิทรรศการจากชมรมต่างๆ สโมสรนิสิตแต่ละคณะ ซึ่งระยะเวลาการดำเนินงานนั้นก็ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐  - ๐๐.๐๐ น. โดยบนเวทีนั้นก็เป็นการแสดงของแต่ละหน่วยกิจกรรม การหาเสียงของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารองค์การนิสิตในปีการศึกษาหน้า

 

         นอกจากนี้ก็ยังมีการแจกรางวัลเล่นเกมร์กับผู้เข้าร่วม มีการประกวดในเรื่องของกิจกรรมชมรมต่างๆ และที่ขาดไม่ได้ก็คือการให้รางวัลกับหน่วยกิจกรรมที่มีการจัดการความรู้ดีเด่น ซึ่งรางวัลเกี่ยวกับการจัดการความรู้นี้คัดเลือกโดยท่านอาจารย์วิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีสองชมรมครั้บที่ได้ นั่นคือ ชมรมดนตรีไทย และชมรมอาสาพัฒนา

 

เรามีภาพบรรยากาศในงานวันดังกล่าวมาให้ชมครับ

 ............................

                     

..........................

........................

                                                   
 

.........................

..................................

.........................

...................

                                                       

.........................

.....................

                                                         
 

.........................

 

....................

........................

.........................

                                                             

.........................

 

..................

  

..............

 

........

          ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ บทสรุปกิจกรรมนิสิตปีการศึกษา ๒๕๔๙ ในนามโครงการที่ชื่อว่า ปิดโลกกิจกรรม โดยหน่วยงานที่มีชื่อว่า สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ชุดปีการศึกษา ๒๕๔๙ วันนี้นะครับ ในบันทึกนี้อาจมีแค่นี้นะครับ อยากให้ติดตามบันทึกต่อไปที่ชื่อ "กว่าจะมาปิดโลกกิจกรรม" เป็นบทความที่จะแสดงความเป็นมาจนถึงบทสรุปครับ ว่าโครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไร มีอุปสรรคใดบ้าง อย่าลืมติดตามครับ

          

          บันทึกนี้นำชมบรรยากาศในงานและสาระคร่าวๆก่อน อย่าลืมติดตามอ่านบันทึกต่อไปนะครับ

 

ปล.ท่านใดมีข้อคิดเห็นประการใด เรียนเชิญครับ