ในช่วงนี้มูลนิธิพัฒนาอีสาน ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 5 และองค์การบริหารส่วนตำบล 7 แห่ง ได้แก่

อบต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์

อบต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

อบต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

อบต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

อบต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

อบต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ทำแผนพลังงานชุมชน ภายใต้โครงการ การจัดทำแผนพลังงาน 80 ชุมชน สนองพระราชดำริ"เศรษฐกิจพอเพียง"เพื่อเสริมศักยภาพชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนทั่งประเทศ  ซึงมีมิติของความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน  และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น งานนี้เรามีทีมงานทั้งหมด 7 คน มีทั้งศิษย์เก่าของมูลนิธิฯ ศิษย์ปัจจุบัน และคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงาน  เราหวังว่าประสบการณ์ครั้งนี้จะได้แบ่งปันกับพื้นที่อื่นๆ ในการร่วมกันรักษ์พลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม  การมีแผนงานพลังงานอาจเป็นผลผลิตที่เป็นรูปธรรม  แต่สิ่งที่เราหวังมากกว่าแผนก็คือ ความตระหนัก/สำนึกในการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคีความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ "พลังงานยั่งยืน  ชุมชนเป็นสุข"