ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอนุปริญญาแพทย์แผนไทยประยุกต์ วชช.ตาก

สถานที่เรียนในมหาวิทยาลัยไทยปัจจุบันมีมากกว่าจำนวนเด็กที่จบชั้นม. 6 แต่พบว่าคนอีกจำนวนมากในชุมชนห่างไกลยังไม่สามารถเข้าไปเรียนได้ด้วยข้อจำกัดต่างๆมากมาย

                ทางวิทยาลัยชุมชนตากร่วมกับโรงพยาบาลบ้านตาก จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โปรแกรมวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่นปี 50 รับสมัครจนถึงเดือนพฤษภาคม 2550 รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด 40 คน ยื่นใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านตากหรือที่คุณวรวรรณ พุทธวงศ์ทางวิทยาลัยชุมชนตากร่วมกับโรงพยาบาลบ้านตาก จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โปรแกรมวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่นปี 50 รับสมัครจนถึงเดือนพฤษภาคม 2550 รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด 40 คน ยื่นใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านตากหรือที่คุณวรวรรณ พุทธวงศ์

               รายละเอียดหลักสูตร ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีครึ่งหรือ 7 เทอมแบบไตรภาค เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 2550 จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 93 หน่วยกิต สถานที่เรียนที่ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เวลาเรียนในวันศุกร์เวลา 17.00-20.00และเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. ค่าลงทะเบียนเรียนประมาณ 500 บาทต่อเทอม ทางวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการเงิน
               คุณสมบัติของผู้เรียน จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ไม่เน้นสายวิทย์ เหมาะสำหรับผู้ที่มีงานทำแล้ว แต่อยากศึกษาหาความรุ้เพิ่มเติม เรียนจบแล้วได้รับอนุปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากวิทยาลัยชุมชนตาก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
               ผู้ที่มีผลการเรียนจากสาขาอื่นๆมาแล้ว สามารถนำมาเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของหน่วยกิตทั้งหมด ในวิชาฝึกงานสามารถฝึกงานแบบสะสมหรือเทียบโอนประสบการณ์ได้ อาจารย์ผู้สอนมาจากผู้มีประสบการณ์ในโรงพยาบาลบ้านตาก วิทยาลัยชุมชนตากและผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดตาก
             กระบวนการคัดเลือกผู้เรียนจากการดูประวัติและสัมภาษณ์

             หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสเรียน อาจเนื่องจากยากจน ภาระงานมากต้องดูแลครอบครัวไม่สามารถไปไกลบ้านได้ ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนตามแนวคิดของวิทยาลัยชุมชน คนเก่ง คนมีฐานะ คนมีโอกาส อาจจะดูไม่สำคัญเพราะจะเรียนที่ไหนก็ได้ แต่คนหลายคนในชุมชนไม่ได้ด้อยสติปัญญาแต่ขาดโอกาส ทีมงานของโรงพยาบาลบ้านตากจึงได้อาสาเข้ามาจัดทำในส่วนนี้ แม้จะมีภาระเพิ่มขึ้นอีกมากก็ตาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

คำสำคัญ (Tags)#community#activities#health#hospital#rural

หมายเลขบันทึก: 79363, เขียน: 18 Feb 2007 @ 23:11 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 19:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

pae
IP: xxx.147.120.81
เขียนเมื่อ 
               ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร 10 มค.-30 เมย.50 8.30-16.00 รพ.บ้านตาก
วันสอบสัมภาษณ์ 5 พค. 50 9.0016.30 รพ. บ้านตาก
               ประกาศรายชื่อนักศึกษา 9 พค. 50 9.00 รพ. บ้านตากหรือwww.bantakhospital.com
                เรียนปรับความรู้และทดสอบ 12-13 พค.50 8.00-17.00 วชช และ รพ.บ้านตาก
                รายงานตัว ลงทะเบียน 19 พค.50 9.00-15.30 รพ. บ้านตาก
                เปิดภาคเรียนที่ 1ปี 2550 1 มิย. 50 17.00-21.00 รพ. บ้านตาก
                ปฐมนิเทศนักศึกษา 31 พค. 50 9.00-16.00 วชช และ รพ. บ้านตาก

                    สามารถติดต่สอบถามได้ที่ คุณวรวรรณ พุทธวงศ์ 0818878811ได้ทุกวันเวลาราชการค่ะ

ดีจ้งเลยค่ะ

น่าสนใจมากๆเลย

เขียนเมื่อ 
                ประกาศ วิทยาลัยชุมชนตาก หน่วยจัดรพ. บ้านตาก
                รับสมัครนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา โปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
เวลาเรียน 2 ปีครึ่ง เรียนวันศุกร์(เย็น) วันเสาร์ อาทิตย์ (เรียนเต็มวัน) 
                 จำนวนนักศึกษาที่รับ 40 คน 
                 หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว (แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อขาว คอปก) 2 รูป
2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์ออกไม่เกิน 1เดือน 1 ฉบับ
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
7. สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ

                วิธีการสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
ใช้วิธีการทดสอบโดยการสัมภาษณ์

                การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วิทยาลัยชุมชนตากจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายใน วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ณ วิทยาลัยชุมชนตาก/หน่วยจัดโรงพยาบาลบ้านตาก หรือดูได้ทางwww.bantakhospital.com , www.takcc.ac.th
กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ พร้อมทดสอบ
ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องผ่านการเรียนปรับพื้นความรู้และทดสอบ ในวันที่ 10-11พฤษภาคม 2550 ณ วิทยาลัยชุมชนตากหรือหน่วยจัดโรงพยาบาลบ้านตาก


                     หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามและยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนเมษายน 2550 ได้ ณ โรงพยาบาลบ้านตาก ห้องประชาสัมพันธ์

วรวรรณ พุทธวงศ์
081-8878811
หมอวีรพัฒน์
IP: xxx.19.24.122
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณหมอติ่ง

เรามาช่วยกันทำ วิชาแพทย์แผนไทย บนบล็อค ดีมั้ย  

บางทีเราคิดว่า วิชาแพทย์ ต้องเลือกผู้เรียนที่มีคุณธรรม  จึงไม่ค่อยสอนจนกว่า มอบตัวศิษย์

แต่เราคงต้องมีวิชาแพทย์ ที่ให้ได้กับทุกคน อย่างฝาระเบียงวัดโพธิ์

ผมคิดว่า  เราช่วยกันย้าย ตำราแพทย์ไทย จากระเบียงวัด มาอยู่บน บล็อค

ผมทดลองทำ ไว้บางส่วน thai.gotoknow.org 

ผมกำลังเลือกว่า จะจัดการแบบใด  ใส่คัมภีร์ ให้หมดเลยทีเดียว  แต่คนส่วนใหญ่ อ่านไม่รู้เรื่อง  ไม่ค่อยได้ประโยชน์จูงใจการเรียนรู้

หรือ ใส่ทีละคัมภีร์  อธิบาย ตีความทีละตอน ไปเรื่อยๆ  ซึ่งต้องใช้เวลามาก

หรือ ทำเป็นแบบ problem base  นำด้วยปัญหา  แล้วย้อนไปในคัมภีร์  อย่างนี้เสียเวลา เตรียมมาก

อีกแบบ คือ อธิบาย เป็น clip vdo อย่างนี้ประหยัดเวลา วิทยากรอาสามัคร

 

หากทำได้ดี ต่อไป นร ไทย ตามชนบท  อยากรู้คัมภีร์  เมื่อไร ก็ดูได้ เท่าเทียมกัน หาก รร ยอมให้ใช้  internet

ผมนำคัมภีร์ มหาโชตรัต 2ส่วน ขึ้น บล็อค ส่วนแรกเป็นคัมภีร์    ส่วนที่สอง เป็นการอธิบาย จากตำรากองประกอบโรคศิลป

ยังมีไฟล์  ตำราแพทย์แผนไทย จาก  มสธ ทีนำมา link กันได้

 ผมคิดว่า มีการจัดระบบให้ดี คนไทย เข้าถึงวิชาได้ไม่อยาก   แต่การเรียน F2F ต้องฝึก จริยธรรม คุณธรรม   โดย indirect learning

 

ส่วนที่สอง คือ  สมุนไพร กับ สากล   ทั่วโลกวิจัยประโยชน์ ของ สมุนไพรพื้นๆ ในแง่มุมอื่น ของ ฟ้าทะลายโจร  และ ขมิ้น 

จึงน่าจะลอง สื่อกัน

สงสัย ต้องมีชมรมกลาง ที่จะแบ่งงานกันทำ อย่างมีทิศทาง

ที่ รพ บ้านตาก  มียาตำรับสมุนไพร ตามบัญชียาหลักปี 49 อะไรบ้างครับ 

คุณหมอ ไปตอบในบันทึกใหม่ดีกว่า ต่อท้ายตรงนี้  คนอื่นได้อ่านบันทึกใหม่ ความคิดใหม่

หมอพิเชฐ
IP: xxx.147.124.104
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์วีรพัฒน์

               ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ครับ แต่ผมยังมีองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยในตัวน้อยมาก กำลังศึกษาอยู่ครับ ในส่วนที่จัดการศึกษาผมเป็นเพียงผู้จัดการให้ผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ได้มาสอนเท่านั้นครับ ผมหวังลึกๆในใจวันหนึ่งข้างหน้าวิชาแพทย์แผนไทยจะเป็นสาขาหนึ่งที่เป็นที่ยอรับกันในวงกว้างในลักษณะเวชศาสตร์แผนไทย (Thai Medicine) ที่เคียงคู่กับการแพทย์สาขาอื่นๆครับ

เขียนเมื่อ 

คูณหมอติ่งครับ

ให้พยายามเริ่มจาก โรคพื้นๆ  ยาพื้นๆ ในบัญชีสมุนไพร ยาหลักแห่งชาติก่อน 

บอระเพ็ด แก้ไข้   ( นอก บัญชียาหลัก )   ผู้ใหญ่ คราวละ  1-2 กรัม ก่อนอาหาร

ธาตุบรรจบ สำหรับ ปวดท้อง ท้องเสีย   ผู้ใหญ่ ทาน คราวละ  1-2 กรัม ก่อนอาหาร

ยาหอม นวโกฐ  สำหรับ ใจสั่น เหนื่อย  อ่อนเพลีย  แน่นหน้าอก  ผู้ใหญ่ คราวละ 1-2 กรัม

เมื่อหมอใช้ สักพัก ได้ผล คนจะเชื่อถือตาม

อยากรู้ว่า ที่ รพ บ้านตาก ผลิตยาไทย อะไรได้บ้าง  จำหน่ายราคาส่ง รพ ด้วกันอย่างไร

หากไม่ว่าง ให้ น้องฝ่ายเภสัช ช่วยส่งข่าวในบล็อค ก็ได้ครับ

 

พลเดช
IP: xxx.9.109.29
เขียนเมื่อ 

ขอสนับสนุนความคิดที่จะนำวิชาแพทย์แผนไทยมาไว้บนบล๊อคครับ 

หมอพิเชฐ
IP: xxx.150.96.163
เขียนเมื่อ 
ผมจะให้องเภสัชช่วยตอบให้ครับ ผมจำรายการไม่ได้ครับ มีประมาณ 31 รายการ
แพทย์แผนไทยประยุกต์
IP: xxx.156.84.167
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณหมอที่เคารพ

  กระผมเป็นแพทย์แพทย์แผนไทยประยุกต์มีความคิดเห็นว่าการที่จะเปิดการเรียนการสอนอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เราควรจะดูความเหมาะสมของหลักสูตรและผลประโยชน์ที่ได้รับผมคิดว่าคุณหมอควรจะใช้คำว่า แพทย์แผนไทย ดีกว่าแพทย์แผนไทยประยุกต์เพราะว่าถ้านักศึกษาจบมาแล้วขึ้นสอบขึ้นทะเบียนโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ไม่ได้ทำให้พวกเค้าไม่สามารถทำการรักษาได้ทำให้เสียเวลา เพราะวิชาแพทย์นั้นจะสอนให้สำหรับผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ถ้าเค้านำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกก็จะทำให้เสียชื่อกับวิชาชีพ และจำนวนเวลาในการศึกษายังน้อยมากไม่เหมาะสมกับการใช้คำว่าแพทย์ เนื่องจากแผนไทยยังศึกษาถึง 4-5ปีและแพทย์แผนไทยประยุกต์ 4-5ปีเช่นกัน รวมถึงบุคลากรที่สอนนั้นจะต้องเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ขึ้นทะเบียนแล้วอย่างน้อย 3 ท่านและด้านวุฒิอย่างน้อยปริญญาโทถึงจะเปิดสอนได้ ส่วนในคนที่ใช้คำว่าอายุรเวทนั้นมีใบประกอบโรคศิลปหรือไม่เพราะตามโรงพยาบาลนั้นไม่มีเลยแต่จะใช้คำว่าอายุรเวท เราควรจะเคารพกับวิชาชีพนี้ด้วยไม่ควรใช้มากเกินขนาดนี้ 

   เรียนมาเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเปิดสอนวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์

แพทย์แผนไทยประยุกต์