การประเมินคุณภาพ

สาโรช

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เป็นวันสอบ เพื่อประเมินคุณภาพนักเรียน ป.๖ และ ม.๓ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมสนามสอบตามหน้าที่ พบว่านักเรียนทำข้อสอบเร็วมาก ได้สนทนากับครูผู้สอนพบว่าเดี๋ยวนี้นักเรียนมักจะทำข้อสอบอย่างรวดเร็ว ไม่พิจารณาให้รอบคอบ  และความตั้งใจในขณะเรียนมีน้อย  ความสนใจทางการเรียนลดลงทุกรุ่น  ครูผู้สอนก็รู้สึกหนักใจ  และหาทางแก้ไขกันอยู่

ผลการทดสอบที่ผ่านมา พบว่านักเรียนมีประสิทธิภาพในระดับไม่น่าพอใจหลายประการ  ซึ่งผู้รับผิดชอบแต่ละระดับก็คงจะช่วยกันหาทางแก้ไข เห็นได้จากโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมา

แต่ความคิดผมในขณะนี้ คิดว่าเราอาจกำลังช่วยกันแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ คือสมรรถภาพใดที่ผลการเรียนอยู่ในระดับต่ำก็จะมีโครงการและวิธีการเพื่อแก้ปัญหา มาให้ดำเนินการ  ครูผู้สอนและแต่ละคนก็ช่วยกันได้ผลมากบ้างน้อยบ้างตามความสามารถของแต่ละบุคคล แต่ปัญหาที่แท้จริงคือความไม่สนใจการเรียนยังไม่ถูกแก้ไข นักเรียนบางคนอาจมาโรงเรียนทุกวันแต่ไม่สนใจการเรียน นักเรียนบางคนก็ขาดเรียนเป็นประจำเพราะไม่เห็นความสำคัญของการเรียน ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาทั่วไปที่น่าจะพบได้ในทุกโรงเรียน  อาจมียกเว้นบ้างในโรงเรียนดี โรงเรียนดัง เพราะถ้าไม่สนใจเรียนคงสอบเข้าไม่ได้

ความคิดส่วนตัวขณะนี้คิดว่าควรแก้ปัญหาด้านนิสัยของเด็ก  ไม่ใช่แก้ปัญหาเรื่องเนื้อหาวิชา  เพราะนักเรียนที่ผลการเรียนดีเป็นเด็กนิสัยดี ตั้งใจเรียน ตั้งใจทำงาน ผู้ปกครองเอาใจใส่ ให้การดูแลช่วยเหลือ  นักเรียนที่ผลการเรียนไม่ดีเป็นเด็กไม่สนใจการเรียน ไม่ชอบทำงาน ไม่อ่านหนังสือ ขาดเรียน

เกมเป็นสิ่งที่นักเรียนและผู้ใหญ่อีกหลายคนชอบ  บางคนเล่นเกมจนลืมเวลา บางคนใช้เวลาที่มีทั้งหมดไปกับการเล่นเกมจนไม่เป็นอันทำงานผมก็เคยเล่นเกม บางเกมยากเกินไปก็เล่นไม่ได้ต้องเลิกเล่น  บางเกมง่ายเกินไปเล่นแล้วไม่สนุกก็เบื่อไม่อยากเล่น แต่บางเกมสนุกจริง ๆ  ยิ่งเล่นยิ่งเพลิน จนเสียเวลาไปมาก  จึงคิดว่าถ้ามีแบบเรียนหรือชุดฝึกที่ให้ความรู้และความเพลิดเพลินได้เหมือนเล่นเกมคงดีไม่น้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สพท.อย.1

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษา

หมายเลขบันทึก: 79354, เขียน: 18 Feb 2007 @ 22:43 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)