ค่ายภาษาอังกฤษ  โดยท่าน อาจารย์ขจิต  ที่ได้ปรากฏในบล็อก  ณ  โรงเรียนบ้านเม็กดำ  เป็นอานุภาพของ GOTOKNOW  ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ทางใจ  การมีจิตอาสาของท่านอาจารย์

            ช่วงโค้งสุดท้าย  ของการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ที่เม็กดำในวันนี้  คณะทีมงานได้ให้นักเรียน  ได้สะท้อน  ความรู้สึกนึกคิด  ความคาดหวัง  ความสมหวัง  และความมุ่งหวังในโอกาสข้างหน้า  สิ่งที่นักเรียนคาดหวังก่อนมาเข้าค่ายในครั้งนี้  ที่นักเรียนคาดหวังผิดทุกคน  คือ  กิจกรรมที่เขากลัวว่าจะเน้นหนักในเนื้อหาวิชาการมากเกินไป  กลัวกฎระเบียบต่าง ๆ ของค่าย  ท่านอาจารย์ขจิต  ทำให้ความกังวล  ของนักเรียน  หายไป  ทำให้สามารถแสดงออกอย่างเต็มที่  ผิดมากถูกน้อย  ค่อย ๆ ปรับกันไป    ถ้าใจรักจะเรียน  ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  คงหมดไป  
            
สิ่งที่เขา(นักเรียน)ได้ในค่ายครั้งนี้  คือ  การเห็นความเป็นกันเองของวิทยากร  ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม  ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  และทัศนคติที่ดีในวิชาภาษาอังกฤษ 
           
สิ่งที่ครูได้รับคือ  เทคนิควิธีการ ลูกเล่นในการจัดกิจกรรม   เพราะในหลาย ๆ ครั้ง  นักเรียนเดา ความหมาย  จากท่าทางของวิทยากร
ถือเป็นกลยุทธ์สุดยอด 
          
ความมุ่งหวังข้างหน้าคือการเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1  หรือ  2      กิจกรรมค่ายในครั้งนี้  สร้างความสนุกสนาน  จนรับเอาความรู้ไปโดยไม่รู้ตัว
ทั้งครู  นักเรียน  และชาวชุมชนเม็กดำที่มาร่วมกิจกรรม

          ฝ้ายผูกแขน  แทนความผูกพัน  แทนคำขอบคุณที่พ่อใหญ่ แม่ใหญ่  จากเม็กดำ  มอบให้ลูกชาย หลานชายของท่าน ที่ชาวบล็อกเราเรียกว่า  กามนิต  คงคล้องรัดหัวใจให้มีความผูกพันกันตลอดไป
          ด้วยความขอบคุณ  ทุกท่านที่เป็นกำลังใจ   ทั้งไปด้วยตนเอง  และส่งแรงใจไปช่วย   ขอบคุณครับ