ตรุษจีน 2550 เป็นปีแรกที่จังหวัดราชบุรีจัดงาน Chinatown ราชบุรี  มีการปิดถนนให้คนเดิน  ทำเหมือนเยาวราชน้อยๆ มังกรไหว้เจ้า  แต่งตัวสีแดง  อาหารจีน  ถ่ายรูปจีน  บรรยากาศจีนแท้  น่าชมเชยและให้กำลงใจท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  ท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัด  ท่านนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี  ที่มีความคิดริเริ่มเช่นนี้  ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคบ้าง  เช่น  ระบบขนส่งมวลชน ที่จอดรถ  ความสะอาดในบางจุด  ราคาอาหาร  แต่ในภาพรวมก็ใช้ได้  ควรให้การท่องเที่ยวบรรจุอยู่ในแผนการท่องเที่ยวตรุษจีนต่อไป

สวัสดี.
นายแพทย์บุญเรียง  ชูชัยแสงรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดราชบุรี
081-9415586
18/02/2550.