เมื่อเมื่อคืน(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 50 ) เวลาประมาน ทุ่มกว่าในขณะที่ผมและเพื่อนๆกำลังนั่งดูโทรทัศน์กันอยู่ ก็ได้เกิดไฟฟ้าดับตามด้วยเสียงระเบิด 3 ครั้ง ทำตกใจหมดเลย จึงได้รับเช็คข่าวจากวิทยุของเพื่อนปรากฎว่าไฟดับทั่วเมืองเลยและเพราะมีการระเบิดที่โรงไฟฟ้า ตะลูดบ๊ะ ทางไปยะลา

        ซักพักผ่านไปก็ได้มีรายงานผ่นวิทยุมาเป็นระยะว่ามีการปะทะ เผายางรถ วางตะปูเรือใบ และระเบิดอีกหลายจุด ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณรอบเมืองปัตตานี ผ่านไปประมาณชั่วโมงไฟฟ้าก็มาก็เลยเปิดดูข่าวปรากฏว่ามีการปฏิบัติการทั่วสามจังหวัดและบางส่วนของสงขลา

   บอกตรงๆเลยว่าในขณะที่ไฟดับนั้นผมอยู่กับเพื่อนๆที่บ้านปิดประตูแน่นเปะหัวใจหดหู่วิงวอนว่าอย่าให้เกิดหน้าบ้าน

  ในฐานะที่ผมเป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามจึงขอเรียนพี่น้องที่อ่านบันทึกผมว่าเหตุการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ไม่ได้เป็นการขัดแย้งทางศาสนาอิสลามไม่ได้สนับสนุนทำสงครามแต่อิสลามไม่ได้ห้ามการป้องกันตัวเอง

   เป็นตรั้งแรกที่ผมบันทึกให้ทุกคนอ่นถึงแม้จะเริ่มด้วยเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่หากว่าใครที่อยากรู้และเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาในสามจังหวัดหรือเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามก็ถามมาได้

  บนโลกนี้มีสิ่งนานานับประการเราอยู่ร่วมกันและไม่แก่งแย่งกัน ไม่ปองร้ายกัน ไม่กดขี่กัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราก็จะอาศัยอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุข