ในช่วงนี้ ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมความพร้อมซ้อมรับมือไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ของทุกจังหวัด ทางจังหวัดตากเองก็จะได้จัดให้มีการซ้อมขึ้นในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์นี้ที่โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์

                       กิจกรรมใน 2 วันนี้ทีมงานของสสจ.ตากร่วมกับสคร.9พิษณุโลก นำโดยคุณกิตติ รองผอ. ได้ตกลงกันจะนำเอาแนวคิดการจัดการความรุ้เข้ามาประยุกต์ใช้ในการซ้อมโดยอาศัยทีมวิทยากรหลักจากสคร.และทีมคุณอำนวยจากโรงพยาบาลบ้านตากที่มีประสบการรืในการเป็นวิทยากรกลุ่มKMมาแล้ว

                      วันที่ 19 จะเริ่มด้วยพิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมกับบรรยายพิเศษ แล้วต่อด้วยเสวนาสั้นๆจากผม คุณกิตติและปศุสัตว์จังหวัดตากประมาร 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะเป็นการกำหนดสถานการณ์ให้แต่ละกลุ่มจำนวน 7 กลุ่มภารกิจ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อหาขุมทรัพย์ความรุ้ในทางปฏิบัติ(Tacit knowledge)จากสมาชิกกลุ่มเพื่อประมวลเป็นแนวทางการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นใความรับผิดชอบของกลุ่ม

                     วันที่ 20 จะเป็นการซ้อมจริงในลักษณะของRole play โดยทีมงานผู้จัดจะฉายวีโอสถานการร์ที่เกิดขึ้นแล้วให้แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการระบาดแล้วจบด้วยการทำAARร่วมกัน

                     เนื่องจากจังหวัดตากมีพื้นที่ชายแดนที่มีพรมแดนไทย-พม่ายาวถึง 560 กิโลเมตร เราจึงต้องมีการซ้อมแผนการรองรับการระบาดไข้หวัดนกชายแดนและในกลุ่มคนต่างด้าวและค่ายผู้ลี้ภัยสงครามด้วย โดยจัดต่อในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ ที่วัฒนาวิลเลจ อำเภอแม่สอดในวันที่ 21และซ้อมจริงในค่ายอพยบที่ท่าสองยางอีก 1 วัน

                     บรรยากาศจะเป็นอย่างไรจะหาเวลามาเขียนเล่าให้ฟังครับ