ศาสตร์แห่งนักบริหาร

HARRY
"อคติ คือทางแห่งความฉิบหาย ไม่ใช่เฉพาะตนเองเท่านั้น แม้แต่หน้าที่การงานและประเทศชาติ ก็จะพานฉิบหายไปด้วย"

ผมได้อ่านหนังสือคติธรรมนำชีวิตเล่ม12 ของพระพิพิธธรรมสุนทร  วัดสุทัศนเทพวราราม ได้กล่าวถึงศาตร์แห่งนักบริหารไว้ว่า "ในวิชาการบริหารวิชาหนึ่ง เรียกว่า "หนึ่งมาตรา" นั้น สมเด้จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่า 

นิคคัณเห     นิคคะหาระหัง

ปิคคัณเห     ปัคคะหาระหัง

แปลว่า " พึงข่มคนที่ควรข่ม  พึ่งยกย่องคนที่ควรยกย่อง"

นักบริหารจะต้องท่องศาสตร์นี้เป็นหนึ่งมาตราแห่งหลักนักบริหาร ให้เข้าใจว่า ในฐานะที่เราเป็นนักบริหาร......

***คนใดที่ควรข่มเพราะเป้นคนเลว เราจะต้องกดไม่ให้คนเลวได้มีบทบาท

***คนใดที่ควรยกย่อง เราจะต้องยกย่องให้ปรากฎ

***อย่าไปยกย่องคนเลว และข่มคนที่ควรยกย่อง

***อย่าทำคนเลว ให้เสมอด้วยคนดี

***อย่าทำคนดี ให้ถูกดูถูกเกลียดชังเท่ากับคนเลว

นักบริหารที่ตระหนักเช่นนี้จะเป็นนักบริหารที่ประสบความสำเร็จ เพราะในการบริหารนั้นจะต้องเลื่อนยศ เลื่อนขั้นเงินเดือน ในสถานที่ใดก็ตาม ถ้านักบริหารแยกแยะไม่ออก เพราะจิตใจประกอบด้วย อคติ 4 คือ

1.ลำเอียงเพราะรัก

2.ลำเอียงเพราะโกรธ

3.ลำเอียงเพราะกลัว

4.ลำเอียงเพราะลุ่มหลง คำป้อยอ คำเยินยอ หรือของล่อของลวง

ลืมมาตราที่หนึ่งแห่งความเป้นนักบริหารที่วิเศษนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่า "อคติ คือทางแห่งความฉิบหาย ไม่ใช่เฉพาะตนเองเท่านั้น แม้แต่หน้าที่การงานและประเทศชาติ ก็จะพานฉิบหายไปด้วย"

ผมได้อ่านแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารนะครับในการที่ท่านทั้งหลายจะบริหารคน หากท่านมีความคิดเห็นประการใดสามารถเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แรงบันดาลใจ

คำสำคัญ (Tags)#บริหารแบบมืออาชีพ

หมายเลขบันทึก: 79340, เขียน: 18 Feb 2007 @ 21:29 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 22:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ได้มาเยี่ยมเยียนและได้อ่านศาสตร์ของนักบริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ แวะมาทักทายสมาชิกใหม่ค่ะ และมาเก็บคามารู้ดี ๆ ค่ะ

ยินดีต้อนรับสู่ Gotoknow นะค่ะ  หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานสอบถามได้นะค่ะ 

ลองอ่านบันทึก FAQs คำแนะนำแก้ไขปัญหาการใช้งาน Gotoknow เพื่อเป็นการศึกษาการใช้งานเบื้องต้นด้วยค่ะ