"สิ่งที่สำคัญของชีวิตคนเราประกอบด้วย "กาย" และ"ใจ" ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้สัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น และต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงจะสามารถนำพาชีวิตให้พบกับความสุข ความสำเร็จได้ เพราะ    กำลังใจ  แม้จะเพียงเล็กน้อย  ก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้  สามารถขับเคลื่อนให้กายมี "กำลัง" และพลังในการดำเนินชีวิตไปสู่สิ่งที่หวัง ให้ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรค และพัฒนาตนเอง ไปในทางที่ดีขึ้น  เพื่อบรรลุความสำเร็จและประสบความสุขตามที่หวังได้ตลอดไป

ในความเป็นฉัน       มีสิ่งใดกันให้เสาะหา

ที่ฉันเป็นเธอก็เห็นอยู่เต็มตา         ใช่เกิดจากมายาสิ่งต่อเติม

อย่าวางภาพพจน์ให้กับฉัน     อย่าเอาความนึกฝันเข้ามาเสริม

ปล่อยให้ฉันเป็นเช่นเดิม เดิม     อย่าแต่งอย่าเติมเพิ่มสิ่งใด

ในความเป็นฉัน     ถ้ารักกันเธอควรทนได้

เหมือนที่ฉันปล่อยเธอเป็นไป     อย่างที่หัวใจเธอต้องการ

"เป็นเพียงการปลดปล่อยอารมณ์ที่ว่างเปล่า"

อยากลืมเรื่องเก่า ๆ ที่ทำให้ต้องเสียใจมาตั้งต้นชีวิตใหม่ด้วยจิตใจอันแจ่มใสและมั่นคง

 แล้วเราก็จะได้สิ่งที่ใคร ๆ ปรารถนา คือ " ความสุขใจ"