นาย นฤเทพ พรหมเทศน์

ครูศูนย์เรียนรู้อินเทอร์เน็ตชุมชน
เทศบาลตำบลอุโมงค์
Usernameprommartat
สมาชิกเลขที่19497
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

จุดเด่น : มีความคิดสร้างสรรค์ กระจายงานเป็น และรักความยุติธรรม
จุดด้อย : บางครั้งเชื่อมั่นในตนเองมากไป ยังไม่รอบคอบเท่าที่ควร
เป้าหมาย : การเป็นบุคคลที่สามารถทำประโยชน์เพื่อแทนคุณแผ่นดินและตอบแทนคุณท้องถิ่นของเรา

ประวัติการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษา  โรงเรียนอนุบาลลำพูน จังหวัดลำพูน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน
ระดับอนุปริญญา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์

สถานที่ทำงาน
ปี 2547 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมลำพูน
    - ตำแหน่งวิทยากรท้องถิ่น
ปี 2548 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
   - ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์
      ช่วยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สำนักปลัดเทศบาล
ปี 2550 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมลำพูน 
   - ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์
 

จุดมุ่งหมายในชีวิต
เราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อยื้ออนาคต ของลูกหลานของเราให้อยู่รอด อย่างสงบสุขและปลอดภัย

ความภาคภูมิใจ
 เราเกิดมาได้เป็นของของพระเจ้าแผ่นดินสยาม เกิดมาเพื่อเป็นข้าของหลวง เกิดมีโอกาสสร้างสรรค์  เกิดมามีโอกาสกำหนดชะตาชีวิตของตน  และช่วยชี้นำให้ผู้อื่นให้พ้นจากทางเสื่อม เพียงเท่านี้เราก็ภูมิใจแล้ว 

เราจะทำทุกวันให้มีคุณค่า
จตุพล พรหมเทศน์