นาย นฤเทพ พรหมเทศน์


ครูศูนย์เรียนรู้อินเทอร์เน็ตชุมชน
เทศบาลตำบลอุโมงค์
Username
prommartat
สมาชิกเลขที่
19497
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

จุดเด่น : มีความคิดสร้างสรรค์ กระจายงานเป็น และรักความยุติธรรม
จุดด้อย : บางครั้งเชื่อมั่นในตนเองมากไป ยังไม่รอบคอบเท่าที่ควร
เป้าหมาย : การเป็นบุคคลที่สามารถทำประโยชน์เพื่อแทนคุณแผ่นดินและตอบแทนคุณท้องถิ่นของเรา

ประวัติการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษา  โรงเรียนอนุบาลลำพูน จังหวัดลำพูน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน
ระดับอนุปริญญา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์

สถานที่ทำงาน
ปี 2547 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมลำพูน
    - ตำแหน่งวิทยากรท้องถิ่น
ปี 2548 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
   - ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์
      ช่วยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สำนักปลัดเทศบาล
ปี 2550 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมลำพูน 
   - ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์
 

จุดมุ่งหมายในชีวิต
เราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อยื้ออนาคต ของลูกหลานของเราให้อยู่รอด อย่างสงบสุขและปลอดภัย

ความภาคภูมิใจ
 เราเกิดมาได้เป็นของของพระเจ้าแผ่นดินสยาม เกิดมาเพื่อเป็นข้าของหลวง เกิดมีโอกาสสร้างสรรค์  เกิดมามีโอกาสกำหนดชะตาชีวิตของตน  และช่วยชี้นำให้ผู้อื่นให้พ้นจากทางเสื่อม เพียงเท่านี้เราก็ภูมิใจแล้ว 

เราจะทำทุกวันให้มีคุณค่า
จตุพล พรหมเทศน์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี