เพราะเชื่อว่า วันพรุ่งนี้ยังมีอยู่ ...  นี่คือบทสนทนาหลัก ๆ ที่ผมเอ่ยกับนิสิตกลุ่มหนึ่งในวันนี้  ผมและพวกเขาปลีกวิเวกไปคุยกันในสถานที่แห่งหนึ่งอันไกลโพ้นจากมหาวิทยาลัย   เราพูดคุยสรุปผลการก้าวเดินด้านการจัดกิจกรรมขององค์กรนิสิตในรอบปีที่ผ่านมา  โดยน้องนิสิตส่วนใหญ่สะท้อนปัญหาเรื่องต่าง ๆ นานาประการ รวมถึงความสิ้นหวัง สิ้นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม 

  

เป็นธรรมดาเมื่อเดินทางไปนอกสถานที่ผมมักจะสะพายย่ามเสมอ  และในย่ามนั้นก็จะมีสมุดบันทึก ปากกา หนังสืออ่านเล่น รวมถึงหนังสือทำมืออยู่ในนั้นด้วย

  

ผมอ่านบทกวีที่เคยได้ร่วมกับเพื่อนเขียนไว้เอยังหนุ่มแน่น  และจัดพิมพ์ไว้ในหนังสือทำมือชื่อหวานเล่มหนึ่ง  คือ  "ห้วงยามแห่งความรัก"  โดยอ่านให้พวกเขาฟัง  เผื่อว่าจะเป็นเสมือนกำลังใจที่ส่งถึงพวกเขา  ..  ให้พวกเขามีความสุขที่จะพักเหนื่อย  และมีความสุขที่จะลุกขึ้นมาก้าวเดินไปข้างหน้าอีกครั้ง

  

ทั้งที่ชีวิตต้องลุกขึ้นเดิน

 

เพื่อเผชิญกับปัญหา

 

หลายครั้งอ่อนล้า

 

แต่ยังต้องฟันฝ่าก้าวไป

 

เพราะชีวิตต้องยืนหยัด

 

เพื่อร้อยรัดฝันยิ่งใหญ่

 

ทางข้างหน้าที่แสนไกล

 

ยังต้องทุ่มใจก้าวเดิน

 

ทั้งที่ชีวิตมีอุปสรรค

 

ก็ยังรักการสู้เผชิญ

 

เพราะกำลังใจที่ไม่ห่างเหิน

 

ทุกสิ่งจึงไม่เกิน พยายาม