จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ครูอ้อยอยากรู้เหมือนกัน  ในเรื่องของการกู้ไฟล์ที่ถูกลบไป  ให้กลับคืนมา 
ซึ่งจะมีโปรแกรมอะไรนะ  ที่จะนำมาใช้ก็ไฟล์ที่ถูกลบไป 
แล้วเราเสียดาย  อยากได้ไฟล์นั้นกลับคืนมา 
ช่วยด้วยเถิดค่ะ  ใครเก่งที่มีความสามารถในเรื่องโปรแกรมต่างๆ 
ตามความเข้าใจของครูอ้อย  ที่เคยประสบมา  คือ  การบันทึกข้อมูลบางอย่างที่เราได้ใช้มากนั้น  อาจจะพลาดไปลบด้วยตนเอง  หรือด้วยเหตุใดๆก็ตาม  น่าที่จะกู้ไฟล์นั้นคืนมาได้ 
น่าจะมีผู้ที่มีความสามารถช่วยครูอ้อยได้นะคะ  แนะนำก็ได้  เรียนเชิญตอบในบันทึกนี้เลยค่ะ  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ