• บันทึกนี้ได้สร้างเพิ่มขึ้นมาเพราะได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านผอ.โรงเรียนบ้านเม็กดำว่ามีอาจารย์หลายท่านสนใจเกี่ยวกับการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยม
  • จำได้ว่าสมัยเรียนเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยม   หว้าเรียนกับอาจารย์สอนวิชาสังคมศึกษา  ท่านก็สอนตามหนังสือเรียน  เป็นการสอนพื้นๆให้รู้จักอุปสงค์และอุปทาน  แต่ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะ อ่านเองยังเข้าใจกว่าเลย
  • แต่ความจริงการเรียนระดับมัธยมน่าจะให้รู้แบบนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะ
  • ถ้าอาจารย์ท่านใดที่เม็กดำ  ได้เข้ามาอ่านก็ลองถามมาได้ค่ะ เพราะไม่ทราบว่าสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษ
  • จะพยายามหาเวลาว่างเขียนให้หลากหลายเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ค่ะ