หากเธอไม่มีเพื่อนมากนัก ?

อย่าคิดว่าต้องหาเพื่อนให้มากคน

ชีวิตจึงจะมีความหมาย

เพื่อนดีๆแค่คนเดียว

มีค่ามากกว่าเพื่อนที่คบกันเพียงผิวเผินนับสิบคน

เพื่อนคนเดียวนั้นเองที่จะอยู่เคียงข้างเธอในยามทุกข์ยาก