ดีที่ผู้นำ

 รายงานสด สัมภาษณ์ท่านอาจารย์ใหญ่เม็กดำ1 กับท่านอาจารย์ ดร.ขจิต

 ผู้นำต้องทำให้ดู ไม่ใช่ดีแต่พูด

เม็กดำ

ภาพหน้าโรงเรียน แบบธรรมชาติ ไม่ต้องมีหินอ่อน หรือ แกรนิต

 ท่านครูใหญ่ อาจารย์ศิริพงศ์ หรือ เม็กดำ1 เป็นคนสุรินทร์ ท่านคิดไร้กรอบ เชิญชาว Blog G2K มาช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ ๘๐ ท่าน มีการพาวิ่งแต่เช้า ครับ

ขจิต

ภาพ อาจารย์ขจิต กำลังสอนภาษาอังกฤษ ให้กับเด็กๆทีมผู้นำ ๘๐ คน ครับ

เม็กดำ1

ภาพ ท่านครูใหญ่ เม็กดำ 1 "โรงเรียนเม็กดำ ผู้นำ คิดไร้กรอบ ขาดแคลน (ทุกอย่าง) แต่ ไม่ขาดใจ ไม่ขาดจิตสำนึกในการพัฒนา"

 

JJ2007