ชาวไทยเชื้อสายจีนใน 3จังหวดชายแดนภาคใต้ ต่างนำเครื่องเซ่นไหว้ เพื่อกราบไหว้บรรพบุรุษ แสดงความกตัญญูในช่วงเทศกาลตรุษจีนกันอย่างคึกคัก และมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนหยุดยาว ฉลองเทศกาลตรุษจีนตามประเพณี โดยที่ชุมชนเยาวราชได้มีการจัดงานเทศกาลตรุษจีน ไซน่าทาวน์เยาวราช 2550 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษามหาราชาด้วย ในขณะที่ประชาชนบางส่วนเช่น ทำพิธีกราบไหว้บรรพบุรุษเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้นำของถวายทำบุญไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและเสริมดวงชะตาตามความเชื่อกันเป็นจำนวนมาก

             ซึ่งถึงแม้ว่าใน 3 จังหวัดจะอยู่ท่ามกลางความไม่สงบแต่ข้าพเจ้าคิดว่าคงไม่เป็นอุปสรรคแก่การจัดงานเฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีนในครั้งนี้  คนอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ