Contact

การทำ blog: [รวมบันทึก-๖]

  อยากรวบรวม บันทึกที่โดนใจ ของตนเองไว้เป็นหมวดหมู่  

ผมได้แนวคิดจากการอ่าน บันทึกของอาจารย์มาโนช เรื่อง ไม่อยากพลาดเรื่องดีๆ เพียงเพราะไม่ได้ตามตลอด แล้ว อยากรวบรวม บันทึกที่โดนใจ ของตนเองไว้เป็นหมวดหมู่ อย่างน้อยเวลาตัวเองจะอ่านในอนาคตจะได้ค้นง่าย เข้าถึงเร็ว ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ บันทึกดีๆ ได้ปรากฏในหลายๆแห่ง แล้วมีการเชื่อมโยงไปที่ บันทึกต้นฉบับ

รวมบันทึก นี้ จะเกี่ยวข้องกับ ข้อมูลการจัดทำ blog ในรูปแบบต่างๆ

จำนวนบันทึกที่รวบรวมไว้แสดงใน ชื่อบันทึก

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 79134, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 7, Read: Click

Tags #blog#การเรียนรู้#สถิติ#counter#รวมบันทึก

Recent Posts 

Comments (7)

บันทึก: จุดอ่อน จุดแข็งของ2 Stat counter (ตัวนับสถิติ) ที่น่าใช้ : Sitemeter และ Histat

ผู้บันทึก:  นายบอน!-กาฬสินธุ์

คุณบอน รวบรวม ข้อดี ข้อด้อย ของตัวนับทางสถิติสำหรับ website ได้อย่างครบถ้วน 

  • แล้วจะเข้าไปอ่านค่ะ ขอบคุณค่ะ

บันทึก:    เทคนิคการนำข้อความใน Word มาใส่ใน Notepad เพื่อลงบล็อก

ผู้บันทึก:      ดร. จันทวรรณ น้อยวัน

วิธีแก้ปัญหา การ copy ข้อความจาก Word แล้วไม่เว้นย่อนหน้า

บันทึก:   มาจัดหมวดหมู่ของบันทึกในบล็อกตัวเองกันเถอะ!

ผู้บันทึก:  พี่เม่ย

เวลาต้องการอ่านบันทึกย้อนหลัง ของผู้สะสมบันทึกไว้มากๆ

บันทึก:   รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ การเขียนบล็อก GotoKnow

ผู้บันทึก:  โอ๋-อโณ

รวมตัวอย่างการเขียนบันทึกที่ควรอ่านมากๆ