เปิดบริการ 3 รอบ ตั้งแต่เวลา 02.00 น ถึง 20.00 น ทุกวันจันทร์ - เสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์ มีบริการเปิด 24 ชั่วโมงเฉพาะกรณีฉุกเฉิน

โปรแกรมการฟอกเลือด

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง มีโปรแกรมดังนี้ จันทร์- พฤหัสบดี อังคาร-ศุกร์ พุธ-เสาร์

 

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือดสัปดาห์ละ 3 ครั้ง มีโปรแกรมดังนี้ จันทร์- พุธ-ศุกร์  หรือ อังคาร - พฤหัสบดี-เสาร์