หลายครั้งที่รู้สึกอ่อนไหว..จนเกือบจะท้อแท้ การเรียนรู้การค้นหาทางชีวิต...ให้หลุดพ้นออกมาบ้างก็ทำให้มีมานะกำลังกายใจ..แต่มนุษย์จะหลุดพ้นจากสิ่งที่เรียกว่ากิเลสได้อย่างไร? เราจงมาร่วมกันแสดงออกถึงพลังความคิด..ถึงกันและกัน

                                                             สวัสดีครับ