เมื่อวานวันที่ 16 กพ 50 มีโอกาศนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานท่โครงการหลวงปางดะ เจ้าหน้าได้แนะนำให้รู้จักกับพืชใช้ประโยชน์ชนิดหนึ่ง คือกัญชง            กัญชงมีลักษณะคล้ายกัญชามาก มีสารออกฤทธิ์เหมือนกันแต่อ่อนกว่า จึงไม่นิยมนำมาสูบกัน กัญชงเป็นพืชที่มีความพิเศษคือ จะมีเส้นใยที่เปลือกเหนียวมาก ชาวเขาเผ่าม้งนิยมนำมาทอเป็นเสื้อผ้า และสามารถพัฒนาเป็นเสื้อเกราะกันกระสุนได้ วิธีการนำเอาเส้นใยมาใช้โดยการลอกเปลือกออกมาและฉีกเป็นเส้นเล็กแล้วจึงนำไปทอ         ถ้าใครสนใจและอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณวิมล   ปันสุภา นักวิชาการเกษตรของโครงการหลวงปางดะ ผู้ที่ศึกษาอยู่ เบอร์โทรศัพท์ 0898549047