ตรุษจีน

การจัดการ-แนวพุทธ
วันนี้เป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวจีนทั่วโลก "วันตรุษจีน" คนจีนถือว่าเป็นปีใหม่ เต็มรูปแบบคือวันที่17 กพ.50เป็นวันไหว้ และวันที่18กพ50 คือวันตรุษจีน เมื่อถึงตรุษจีนโหราศาตร์จีนก็มีคำทำนาย คือสรุปว่าเป็นปีทีมีทั้งดี และไม่ดี ขึ้นๆ ลงๆ คละเคล้ากันไป ด้านคนทำงานหากผู้ที่เป็นนักบริหาร ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา ก็ขอให้ท่านยึดหลัก การบริหารแนวพุทธ ชึงเป็นการบริหารคนแบบไทยๆครับ ทุกท่านทราบดี (แต่ลืม) ดังนี้ครับ 1.ทุกข์ ผู้บริหารต้องมองให้ออกว่าปํญหาอะไรเกิดขึ้นในองค์กร ต้องไม่มองปัญหาขององค์กรเป็นเรื่องธรรมดา 2.สมุหทัย การบริหารคนที่ดี ต้องเก็บข้อมูลของปัญหา หรือหาสาเหตุแห่งปํญหา(ด้วยพรมวิหาร4)เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เช่นลูกน้องต้องทำงานหนักไปหรือไม่ ระบบการทำงานมีปัญหา(เพราะเรา)หรือไม่ 3.นิโรธ ผู้บริหารต้องนำข้อมูลแห่งปัญหา และผลมาวิเคราะห็หาแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกระบวนการทำงานบางอย่าง เช่นการนำระบบIT มาใช้แทนคน และส่งคนไปพัฒนาระบบIT เป็นต้น 4.มรรค ผู้บริหารต้องนำแนวทางการแก้ปัญหามาปฎิบัติ ทำให้ลูกน้องมีความสุขในการทำงานมากขึ้น ส่งผลการฎิบัติงานมีประสิทธิภาพ พรหมวิหาร 4 (1)เมตตา ผู้บริหารต้องมีความปรารถนาดีต่อลูกน้อง (2)กรุณา ผู้บริหารต้องให้ความช่วยเหลือลูกน้องให้พ้นจากปํญหา(ไม่สร้างปัญหาให้ลูกน้องมาแก้ปัญหา มิฉะนั้นลูกน้องจะไม่ศรัทธา) (3)มุธิตา เมื่อลูกน้องประสบผลสำเร็จ ก้าวหน้าในหน้าทีการงาน ผู้บริหารต้องยินดี อย่างจริงใจ (4)อุเบกขา ผู้บริหารต้องมีใจเป็นกลาง ปกครองลูกน้องด้วยความยุติธรรม ข้อนี้สำคัญ บางท่านเป็นผู้บริหารเร็ว เพราะมีความรู้สูง แต่ขาดพรมวิหร4 ตรวจสอบความรักของลูกน้องต่อท่านดูนะครับ คะแนนแห่งความดี/ความรัก เหลือกี่คะแนน ยังไม่สายเกินไป จากที่กล่าวข้างต้น หากรู้จักนำมาปฎิบัติ เป็นผลให้การทำงานในองค์กรประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพ และองค์กรเจริญก้าวหน้า และผู้บริหารอย่าลืมสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก พึงระมัดระวัง ต้องเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จะได้ "ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไซ้"ตลอดปีหมูไฟนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุข ในวันปีใหม่(ตรุษจีน) นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลขานุการศูนย์บริการวิชาการความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่จีนค่ะ ซินเจียยู่อี่ สินนี้เกี่ยคัง แปลว่า       ปีใหม่ สมหวัง และมีสุขภาพแข็ง

พิชัย
IP: xxx.157.149.90
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับ ขอให้มีสุขภาพดี ปีใหม่ เช่นเดียวกันครับ