วันนี้ช่วงบ่ายคุณหมี ฝ่ายพัฒนาบุคคล ของกลุ่มบริษัทสหยูเนียน ที่ตั้งอยู่อำเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา ได้มาพบกับผมมาติดต่อขอให้ประชาสัมพันธ์การรับพนักงาน เนื่องจากบริษัทยังขาดพนักงานจำนวนมาก เนื่องจากการลาออกไปบ้าง บริษัทมีโอทีตลอด พนักงานบางส่วนก็ออกเพราะทำโอทีมากไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวก็มี  ตอนนี้มีโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ไปจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีแก่พนักงานในวันเสาร์อาทิตย์ที่โรงงาน เป็นการจูงใจให้พนักงานทำงานกับโรงงานและได้เรียนต่อ ปริญญาตรีด้วย โรงงานมีหอพักให้เสร็จสรรพแก่พนักงาน จึงมาขอประชาสัมพันธ์กับนักศึกษากศน.ที่กำลังจะจบมัธยมปลายและนักศึกษากศน.ปวช.ที่กำลังจะจบ ให้ไปสมัครเป็นพนักงาน โดยสามารถศึกษาต่อปริญญาตรีขณะที่ทำงานที่โรงงานได้ด้วย
            
                  ผมได้มอบหมายให้ครูสมหมาย ประสานงานกับกศน.เมือง และคุณหมี จัดสถานที่นำเสนอชี้แจงแถลงไขให้นักศึกษาม.ปลาย และปวช.ที่กำลังจะจบ มารับฟังในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ที่หอประชุมประยูรสุข กศน.ฉะเชิงเทรา

                 จึงขอแจ้งให้พวกพ้องน้องพี่ชาวกศน. ชาว Gotoknow ได้ทราบเพื่อแนะแนวแก่ผู้ที่ยังว่างงาน มาเริ่มต้นกัน ใฝ่ใจศึกษาหางานไม่ยากหากใจมุ่งมั่น โอกาสนั้นมีเสมอ