เริ่มต้นด้วย ครูอ้อย สิริพร กุ่ยกระโทก

คนที่สอง คุณศุภลักษณ์ หิริวัฒนวงศ์