วันแรกที่มางานที่จังหวัดราชบุรี  สังเกตุดูจิตใจตนเอง  มีความรู้สึกเหมือน ไปเกิดในอีกที่หนึ่ง แต่ยังไม่เหมือนการตายจากโลกไป เพราะยังใช้ร่างเดิม จิตเดิม. สิ่งที่นำมาได้ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ จักรยาน เงินทอง  ไม่ค่อยมีความสำคัญ. สิ่งที่สำคัญ  น่าจะเป็น คุณความดี ประสบการณ์ ชื่อเสียง  ที่สะสมไว้. เคยมีคนกล่าวว่า ชาติหน้าหากมีจริง ลาภ ยศ สรรเสริญ นำไปด้วยไม่ได้  กรรมดี-กรรมชั่ว พรสวรรค์ต่างๆ  อาจติดตัวไปได้ น่าจะเป็นไปตามนั้น.

     การย้ายที่ทำงานแต่ละครั้ง  ทำให้ฝึกการปล่อยวาง ความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตน  ที่สำคัญหากถึงเวลาต้องเสียชีวิต จะไม่ดิ้นทุรนทุรายมาก  ทั้งตัวเราเองและญาติมิตร. มีบางคนคิดว่า  ทำงานอยู่ที่นี่ตั้งนาน ไม่เคยย้ายเลย 20-30 ปี  เพราะทำงานดี ใครๆก็ไม่ยอมให้ย้าย  คิดในใจว่า สักวันหนึ่ง ยมบาลมาเอาชีวิต ใครจะห้ามได้ แล้วพวกเราจะทำใจได้หรือ?.

สวัสดี.
นายแพทย์บุญเรียง  ชูชัยแสงรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดราชบุรี
081-9415586
16/02/2550.