เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คณะวิจัย นำทีมโดยท่านดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ ได้นิเทศติดตาม เก็บข้อมูลความก้าวหนา ครั้งที่ ๒  ณ ร.ร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา บรรยายกาศเต็มไปด้วยไออุ่น ของคนที่มีสายตาเดียวกัน นั่งฟัง คำถาม คำตอบ ระหว่าง ท่าน ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ และทีมงาน KM อนุบาลวัดปิตุลาฯ อย่างเพลิดเพลิน แล้วครั้งต่อไปจะรายงานบรรยากาศให้ทราบ แต่วันนี้ ความรู้สึกไปสะดุดหยุดที่ คำพูดของท่านดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ  "ผมตั้งชื่อนวัตกรรมที่ทีมการจัดการความรู้ของ ร.ร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ว่า แจกไพ่ Direct Sell (ภาษาอังกฤษ หากเขียนไม่ถูกต้องขอโทษไว้ก่อน เพราะเร่งเขียน) ผมซึ่งนั่งอยู่ที่ตรงนั้นด้วย ต้องนั่งทบทวนวิธีการ ทีทีม KM อนุบาลเล่าให้ท่านดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ ฟังว่าช่วงใด อะไร อย่างไร ทำให้มึนงงค้นหาไม่ได้ แต่สบายใจในตอนท้ายเมื่อท่านดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ เอ่ยว่า ให้ คุณอำนวย (นางดาวรัตน์ กิตตินิรันดร์กูล) เร่งจัดทำ นวัตกรรม "แจกไพ่ ไดเร็กเซล " ขึ้นใน Blog เพราะท่านอยากเห็นมา  ฉะนั้น อีกไม่นานนี้ จะได้พบกับ แจกไพ่ ไดเร็กเซล อย่างแน่นอน