คณะนักวิจัยไปเยี่ยมโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1  พบผู้อำนวยการและทีมการจัดการความรู้ มีอาจารย์ท่านหนึ่ง ได้เล่าถึงการนำแนวคิดการจัดการความรู้เข้าไป

ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ฟังแล้วก็ดีใจที่คุณครูได้นำเทคนิคเล็กๆน้อยๆ (แต่ได้ผลดี)เข้ามาช่วย

   ท่านใดที่สอนคณิตศาสตร์ประถมศึกษาติดต่อได้ที่โรงเรียน