สารานุกรม

  ติดต่อ

  สารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการวิจัย สารานุกรมไทยฉบับภูมิปัญญาไทยในจัวหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฉบับภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น เพื่อทูลเกล้าถวายเนื่องในวโรกาสฉลองครบรอบ80ปี วันที่  5  ธันวาคม  2550
ได้รับงบประมาณสนัยสนุนจากรัฐบาล และจากการมีส่วนร่วมท้องถิ่นมีสาระคำที่เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม  อาชีพ สถานที่ แพทย์แผนไทย  จำนนวนคำประมาณ  450  คำ  ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอโครงการวิจัย และระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ  นับว่าเป็นนิมิตหมายที่เด็กไทยจะมีแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นอ่าน ศึกษาจาก CD-ROMที่เผยแพร่ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สารานุกรมฉบับภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 78999, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:26:17+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ภาษาไทย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)