"ม.มหาสารคาม กำลังไปได้ดี" เป็นคำพูดที่ผมได้ยินอย่างชัดเจน หลังจากที่ผมได้ทักทายสวัสดีกับ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  ในงาน KM application : World Bank & Thailand Experience Sharing เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2550 ที่ผ่านมานั้น ช่างทำให้ใจผมชุ่มชื้นมากมายนัก มากจนบอกไม่ถูก เป็นปิติอิ่มอกอิ่มใจอย่างบอกไม่ถูก ..นึกในใจส่งผ่าน Blog ออกมาวันนี้ ผมอยากจะบอกว่า อย่างน้อยระยะเวลาร่วม 2 ปี ที่ผ่านมานั้น ก็คุ้มค่ากับการทุ่มเทพลังแรงกายใจให้กับการขับเคลื่อน KM ให้กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.)

ตบท้ายด้วยกาให้สติเตือนใจอีกครั้ง ท่านบอกว่า "การขับเคลื่อน KM ต้องใจเย็นๆ"

ขอบคุณ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เป็นอย่างสูงครับ

วิชิต ชาวะหา