ขยะหัวใจ  ต้องกำจัดออกว่าไหม

ควรกำจัดออกในประเด็นดังนี้

1.  การมองโลกในแง่ลบ

2. ความโกรธ

3. ความเกีลยดชัง

4. ความอิจฉา  ริษยา