พอดีว่านี้มีเวลาเดินไปทานข้าวที่โรงอาหาร ได้เห็นน้องๆ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ กลุ่มหนึ่ง ได้มีการร่วมกิจกรรมกัน ซึ่งเป็นการรวมกันกิจกรรมที่ดีมาก เลยคิดว่าคำคมนี้น่าจะเหมาะกับน้องๆ กลุ่มนักศึกษานี้ครับ คำคมมีอยู่ว่า

"กิจกรรมที่ดี ทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นด้วยความยากลำบากที่สุด"

หากว่าการจัดกิจกรรมทุกอย่างนั้นเริ่มต้นด้วยความยากลำบากแล้วสามารถประสบความสำเร็จ หรือบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ถึงได้ว่าบุคคลในกลุ่มได้ให้ความสำคัญของกิจกรรมนั้นๆ อย่างจริงใจและเต็มความสามารถ คิดว่าใช่หรือปล่าวครับ