หลังจากที่กลับจากการร่วมงาน KM Applications : World Bank & Thailand Experience sharing ที่ กทม. เมื่อวานนี้ (15 ก.พ. 2550) ผมขอนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรคุณ Erik C. Johnson  Knowledge Management Officer, world bank (Headquarters) บรรยายในหัวข้อ "Organizational Capabilities for KM" ชี้ให้เห็นว่ามีปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ World Bank อยู่ 6 ประการ เรียกว่า Six Critical Success Factors มีดังนี้

  1. KM is for Business Needs Only : ใช้ KM แทรกในกระบวนการทำงาน
  2. Management : การแสดงบทบาทที่ชัดเจนจากฝ่ายจัดการ
  3. Inclusion/Cooperation : บุคลากรภายในองค์กรต้องร่วมมือกัน
  4. Staff Skills : ทักษะของผู้ปฏิบัติงาน
  5. Technology (as an enabler) : ใช้เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องช่วยเท่านั้น ไม่ใช้เป็นตัวหลักเพื่อขับเคลื่อน KM
  6. Communication : ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อสื่อสารกันทั่วทั้งองค์กร