งานบริการไม่ได้ทำแค่ในโรงเรียน...ทางวัดขอความช่วยเหลือให้ช่วยผูกผ้า   ขอเวทีการแสดง  งานกิจกรรมของวัด  การแสดงของเด็กเราช่วยด้วยความเต็มใจ   ต่อมาทางโรงเรียนได้ทำบอร์ด  ซึ่งต้องใช้กระเบื้องมุงหลังคา   ก็ไปขอกระเบื้องที่เหลือใช้ของวัด  หลวงพ่อ  และคณะกรรมการวัด  ก็ยินดีให้ด้วยความเต็มใจ   ขอกราบขอบพระคุณครับ