การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้สนุกสนานทำได้ง่าย ๆคือครูต้องมีอารมณ์ขันบ้าง นะ  ร้องเพลงให้เด็กฟัง ซะบ้าง  ถ้าเป็นเพลงที่เกี่ยวกับคณิตยิ่งดี  ถ้าแต่งขึ้นเองยิ่งดีมากเพราะจะภูมิใจทุกครั้งที่ครูร้อง 
        กิจกรรมการสอนต้องตื่นเต้นเร้าใจ  มีการแข่งขันการตอบปัญหาที่ครูถาม  โดยครูควรเริ่มคำถามที่ง่าย ๆ ก่อน ใครตอบได้ยกมือ  ถามทุกคนที่ยก  แต่อย่ารีบบอกคำตอบ  มีการให้รางวัลกับผู้ที่ขยันตอบ  จะผิดจะถูกให้ไว้ก่อน เพื่อสร้างความมั่นใจ  กล้าแสดงออกของเด็ก  ให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ก่อน