นิเทศฯ

การนิเทศฯนำไปสู่การทำผลงานทางวิชาการ
การนิเทศฯ ที่เป็นระบบนำไปสู่การจัดทำผลงานทางวิชาการ เป็นขั้นตอนดังนี้   สร้างเครื่องมือศึกษาสถาพปัญหาและความต้องการของผู้รับการนิเทศ  เก็บข้อมูลเพื่อจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ผู้รับการนิเทศต้องการ  และวิธีการนิเทศ   สร้างสื่อนิเทศ   ดำเนินการนิเทศ  เก็บข้อมูล บันทึกผล  นำเสนอ  ในรูปของการรายงานอย่างเป็นระบบ และ เผยแพร่ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิเทศฯ

คำสำคัญ (Tags)#นิเทศฯ

หมายเลขบันทึก: 78969, เขียน: 16 Feb 2007 @ 11:51 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
เรียน คุณนิตยา ผมอยากได้รายละเอียดการทำผลงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและอยากขอคำแนะนำหน่อยครับ

ตอบ เรื่องการนิเทศนำไปสู่การทำผลงานทางวิชาการ ของดิฉัน คือการทำงานตามปกติของเรา แต่จัดให้เป็นระบบ ทุกขั้นตอน มีการเตรียมวางแผน เตรียมเครื่องมือ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของครูในเรื่องการจัดการเรียนการสอน โดยออกแบบให้ครอบคลุมว่าครูมีปัญหาอะไร และต้องการอะไร แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการ ถือว่าได้งานวิจัย 1 ชิ้น แล้วนำผลจากงานวิจัย ว่าครูต้องการอะไร แล้วเขียนโครงการรองรับ และดำเนินการตามโครงการ แล้วจัดทำรายงานโครงการ โดยระบุขั้นตอนการดำเนินงาน ให้บรรลุวัตุถุประสงค์ของการรายงานโดยละเอียด เพราะฉะนั้นจากที่ดิฉันทำผลงานนั้น มีงานวิจัย 1 เล่ม และรายงานโครงการ 1 เล่ม

ส่วนการทำผลงานแบบใหม่นี้น ดิฉันคิดว่าควรศึกษาเอกสารให้เข้าใจว่าจะส่งอะไรบ้าง และมีเกณฑ์การประเมินอย่างไร