การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายวัยผู้ใหญ่

ปวิดา ภาตะนันท์
โรงพยาบาลศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายวัยผู้ใหญ่

ผลการศึกษา
- ได้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายวัยผู้ใหญ่ จำนวน 5 ข้อ ได้แก่
1) หลักสำคัญทั่วไปในการดูแล ประกอบด้วย การสร้างสัมพันธภาพ การดูแลแบบสหวิชาชีพ และการบันทึกการบำบัดดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย

2) การประเมิน ประกอบด้วย การประเมินทางจิตสังคม การประเมินเพื่อรับไว้เป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

3) การบำบัดดูแล ประกอบด้วย การบำบัดทางด้านร่างกายในระยะเร่งด่วน การบำบัดดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับรักษาแบบผู้ป่วยใน และการบำบัดรักษาทางจิตสังคม

4) การวางแผนการจำหน่าย ประกอบด้วย การเตรียมผู้ป่วยและญาติก่อนจำหน่าย และ

5) การบำบัดภายหลังการจำหน่าย ประกอบด้วย การส่งบำบัดโดยแพทย์ การบำบัดทางจิตสังคมโดยพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช และการติดตามผล

สรุป
- ผู้วิจัยได้ทำการศึกษานำร่องและเตรียมความพร้อมโดยการให้ความรู้และฝึกอบรม ในการบำบัดแต่ละขั้นตอนกับบุคลากร ร่วมกับการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ สถานที่ และมีการประเมินประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติ ทั้งในด้าน cost-benefit ความพึงพอใจของผู้ให้และผู้รับบริการ เป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 78966, เขียน: 16 Feb 2007 @ 11:46 (), แก้ไข: 14 May 2012 @ 00:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)