การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้ป่วยที่มีทวารเทียมในการดูแลตนเอง

  ติดต่อ

ผ่องพรรณ พลหนองสรวง
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีศักยภาพในการดูแลตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุข และลดการกลับเข้ารักษาซ้ำด้วยภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลตนเองไม่ถูกต้อง

ผลการวิจัย
- ขั้นตอนการวิเคราะห์สถานการณ์ จากการประชุมทีมผู้ให้บริการ และสัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติ พบว่า ขาดการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ และไม่มีรูปแบบการวางแผนจำหน่ายที่ชัดเจน ขั้นตอนการดำเนินการ กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด กำหนดแนวทางในการดูแลผู้ป่วยของสหวิชาชีพ พัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ป่วยและญาติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ขั้นตอนการประเมินผล ผลการพัฒนาผู้ป่วยที่มีทวารเทียมสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ ที่กำหนด ไม่มีผู้ป่วย re-admit ด้วยภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลตนเองไม่ถูกต้องของผู้ป่วยและญาติ มีความพึงพอใจระดับสูง 90% การพัฒนาครั้งนี้ได้มีการขยายผลสู่หอผู้ป่วยอื่นที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเดียว กัน และขยายการรับปรึกษาผู้ป่วยจากหอผู้ป่วยอื่นรวมถึงผู้ป่วยนอก

จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 78963, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-13 23:42:37+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)