การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้ป่วยที่มีทวารเทียมในการดูแลตนเอง

ผ่องพรรณ พลหนองสรวง
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีศักยภาพในการดูแลตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุข และลดการกลับเข้ารักษาซ้ำด้วยภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลตนเองไม่ถูกต้อง

ผลการวิจัย
- ขั้นตอนการวิเคราะห์สถานการณ์ จากการประชุมทีมผู้ให้บริการ และสัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติ พบว่า ขาดการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ และไม่มีรูปแบบการวางแผนจำหน่ายที่ชัดเจน ขั้นตอนการดำเนินการ กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด กำหนดแนวทางในการดูแลผู้ป่วยของสหวิชาชีพ พัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ป่วยและญาติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ขั้นตอนการประเมินผล ผลการพัฒนาผู้ป่วยที่มีทวารเทียมสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ ที่กำหนด ไม่มีผู้ป่วย re-admit ด้วยภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลตนเองไม่ถูกต้องของผู้ป่วยและญาติ มีความพึงพอใจระดับสูง 90% การพัฒนาครั้งนี้ได้มีการขยายผลสู่หอผู้ป่วยอื่นที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเดียว กัน และขยายการรับปรึกษาผู้ป่วยจากหอผู้ป่วยอื่นรวมถึงผู้ป่วยนอก

จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 78963, เขียน: 16 Feb 2007 @ 11:45 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 23:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)