โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านจัดการความรู้ KM

KM ไม่ทำไม่รู้ ไม่รู้ต้องทำ ทำไปก็รู้

 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 08.00 น. ชาวกศน.พิปูน ได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านการจัดการความรู้  ณ ห้องประชุมกิ่งอำเภอช้างกลาง โซนต้นนที ซึ่งประกอบด้วย อำเภอฉวาง  พิปูน นาบอน ถ้ำพรรณรา และกิ่งอำเภอช้างกลาง ซึ่งกศน.ช้างกลางรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับบุตลากร (ทีมคุณอำนวยตำบล) ของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งด้รับการเอื้อเฟื่อสถานที่ ที่สะดวกสบายเย็นฉ่ำในการจัดประชุม  จากท่านหัวหน้ากิ่งอำเภอช้างกลาง  และในการจัดประชุมในครั้งนี้กลุ่มต้นนทีต้องขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านผอ.วิมล วัฒนา เป็นอย่างสูงที่ได้มาบรรยายพิเศษให้ความรู้ เพื่อให้ทีมคุณอำนวยได้ทราบถึงเป้าหมาย หัวใจในการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ เป็นการเน้นย้ำคุณค่าของการปฎิบัติให้รู้จริง การปฎิบัติงานต้องให้เนียนไปกับเนื้องาน ไม่แยกออกจากงาน ทำให้ง่าย ให้รู้ว่าต้องทำอย่างไร ทำให้รัก  สมัครใจ  เต็มใจ  อยากทำ เน้นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างคน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน และเน้นการกระตุ้นความรู้ฝังลึกออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ แต่ในการจัดกิจกรรมKM  นั้น หัวใจสำคัญอีกอย่างก็คือ เครื่องมือในการจัดทำ KM  สำหรับประเด็นนี้ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านรองเกษร ธานีรัตน์ แต่ในการประชุมในครั้งนี้วิทยากรที่น่ารักและเป็นขวัญใจของผู้เข้าประชุม ต้องยกให้ ผอ.กศน.ฉวาง ท่านผอ.วิโรจน์  กานุรักษ์ ท่านได้บรรยายในเรื่องหลักการ/แนวคิดการจัดการความรู้ ซึ่งได้บรรยายและยกตัวอย่างใกล้ตัวที่ทุกท่านได้ปฎิบัติอยู่แล้ว ทำให้มองเห็นภาพการทำงานเด่นชัดขึ้น แต่ที่จะลืมไม่ได้ ต้องวิทยากรสาวสวย 2 ท่าน ผอ.กศน.นาบอน ผอ.จิตราภรณ์ พิทักษ์วงศ์ และผอ.กศน.ถ้ำพรรณรา ผอ.แสนสุข อำนวยการ ได้พูดคุยและเน้นย้ำให้ทราบถึงบทบาทและภารกิจคุณอำนวยที่ได้รับมอบหมายในการลงปฏิบัติงาน  และวิทยากรท่านสุดท้ายทางคณะผู้จัดการประชุม ได้รับเกียรติจากท่านชาญวิทย์  สมศักดิ์  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านได้ชี้แนะ กลยุทธิ์และวิธีการ เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ ในการจัดการความรู้KM ทำให้ผู้เข้าประชุมได้มองเห็นและสามารถนำไปปฎิบัติงานในพื้นที่ได้ แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าภาพ ท่านผอ.บุษบา ณะแก้ว และทีมงานกศน.ที่ได้อำนวยความสะดวกในเรื่องอาหารและสถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ไว้ณ ที่นี้ด้วย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ (KM) กศน.พิปูน

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 78973, เขียน: 16 Feb 2007 @ 12:15 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะผอ.สุพิศ

Pเข้ามาเยี่ยมและทักทายและ ลปรร. สิ่งใหม่ ๆ และดีจาก ผอ.เพื่อนำไปใช้เป็นแบบอย่างค่ะ