คุณธรรมนำความรู้

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้ แก่นักศึกษา กศน.

กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นำทีมโดยนายเรวัฒน์  เพ็ชรสงฆ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ   จัดกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้ตามคุณลักษณะ ให้ผู้เรียน มึคุณธรรมนำความรู้ ปฺฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา ตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน แต่เนื่องจาก นักศึกษา กศน. จะเป็นเยาวชน ข่วงอายุ 16 -35 ปี ซึ่งเป็นวัยหน่มสาว จะห่างไกลศาสนา ไปห้างศูนยการค้าห่างไกลวัด ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งบางคนถึงอยู่ใกล้วัดก็ไม่เคยไปไห้วพระฟังธรรม ไม่กล้าจะนำปิ่นโตไปถวายพระ หรือบางคนไม่เคยเข้าไปวัดเลย ทำห่างไกลศาสนา ซึ่งเป็นแห่งฝึกอบรมทางจิต เป็นสิ่งที่ต้องยึดถือและปฏิบัติ  นอกจากชาติพระมหากษัตริย์และคนชาวพุทธจะไม่มีศาสานา มีเพี่ยงชื่อในทะเบียนบ้านว่าศาสนาพุทธ

    กศน.เฉลิมพระเกียติจึงนำนักศึกษาเข้าวัด นำปิ่นโตถวายพระและฟังธรรม   ในวันที่    6  กุมภาพันธ์ 2550 ณ วัดดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพระอธิการสมบัตร ปุถโย เจ้าอาวาสวัด ดอนตรอ ซึ่งเป็นวัดของอาจารย์สังข์  พระอาจาย์ผู้มีแต่ความเมตาและเป็นศูนย์รวมของชาวลุ่มนำปากพนัง ซึ่งปัจจุบันนี้  สังขารของท่านยังคงไม่สะลาย นมัสการได้ที่วัดดอนตรอได้ทุกวัน

 มีนักศึกษามาร่วมในกิจกรรม 95 คน มีคณะกรรมการวัด คุณบุญเรือน  ทองจำรัส  ให้การต้อนรับและร่วมทำขนมจีน  มาต้อนรับ ซึ่งเป็นกรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่ากศน.ด้วย
 นักศึกษา คณะครูร่วมทำบุญมีคุณธรรมและรับประทานอาหารร่วมกันอย่างสมานฉันท์ มีความรักความผูกพันธ์ ความอบอุ่นในกศน. เฉลิมพระเกียรติ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณธรรมนำความรู้

คำสำคัญ (Tags)#กศน.

หมายเลขบันทึก: 78986, เขียน: 16 Feb 2007 @ 13:15 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)