ปฐมวัย

  Contact

  พัฒนาการ 4 ด้าน  
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  เป็นเรื่องที่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก  เพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่ต้องวางรากฐานให้เป็นคนที่สมบูรณ์  โดยการเตรียมความพร้อมในพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 78985, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #ปฐมวัย

Recent Posts 

Comments (1)

สวัสดีค่ะ คุณลัดดา

ยินดีตอนรับสู่ Gotoknow ค่ะ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน สอบถามเพิ่มเติมได้นะค่ะ 

หนูขอแนะนำให้ลองอ่านบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานได้ที่ FAQs คำแนะนำแก้ไขปัญหาการใช้งาน Gotoknow ค่ะ