ปีการศึกษานี้ศูนย์ฯคาดหวังมากกับระบบประเมินการสอนของอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมอบให้ผมเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกระบวนการทั้งหมด โดยสิ่งแรกคือการโหมโรงประชาสัมพันธ์แก่อาจารย์ / นิสิต ในหลายๆ ช่องทาง คือ

  • ส่งอีเมลล์เชิญชวนคณาจารย์  และนิสิต  คือ ส่งให้อาจารย์  ประมาณ  400  คน, ส่งให้นิสิต  ประมาณ  20,000  คน
  • ทำสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • หน้าเว็บไซต์มหาลัย/ ระบบบริการการศึกษา/ ศูนย์ฯ 
  • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด A3

สำหรับช่องทางสุดท้าย คือ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นช่องทางเดียวที่ ใช้งบประมาณในการจัดทำ (จ้างโรงพิมพ์) ส่วนช่องทางอื่นๆ ใช้แต่ แรงกายและสมอง เท่านั้น

 

สำหรับโปสเตอร์นี้ สามารถ ใช้ได้ทุกภาคเรียน ทุกปีการศึกษา เนื่องจากข้อความไม่ได้ระบุวันเวลาใดๆ คงใช้ได้หลายปี ถ้าไม่ขาด ไม่หายก่อนครับ วันจันทร์หน้าคงได้เปิดตัวทั่ว มมส. เพราะเพิ่งจัดส่งไปเมื่อเช้านี้เองครับ  

KPN