กิจกรรมที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยาทำทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์คือ...กิจกรรมที่เราได้มาเข้าฟังวิชาการบ้าง...เอารายผู้ป่วยที่น่าสนใจมาศึกษาบ้าง....เอากิจกรรมงานบริการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันบ้าง...เป็นประจำ..สม่ำเสมอ...

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">เช้าวันนี้...เป็นการสรุปกิจกรรม"บริการระงับปวด" ของทีม APS (Acute Pain Service) ของปี 2549... </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>ดิฉันเห็นเพื่อนๆใน G2K หลายท่านบ่นคิดถึงท่าน…. อ.หมอสมบูรณ์  เทียนทอง  หัวหน้าทีม APSของเรา…ดิฉันเลยนำภาพกิจกรรมเมื่อเช้า….ที่มีท่านนั่งฟังอยู่ด้วยมาอวดเพื่อนๆให้หายคิดถึงค่ะ… </p><p></p><p>ท่านฝากความคิดถึงมายังทุกๆท่านใน G2Kค่ะ…ท่านสบายดี…</p><p></p><p>แต่ช่วงนี้มีภารกิจที่ต้องทำมากหน่อย….จึงห่างเหินเราไปบ้างนิดหน่อย…แต่ท่านก็ยังคิดถึงพวกเราเสมอ….หลายท่านที่รอคอยอ่านบันทึกท่านก็อดทนหน่อยนะคะ….ว่างๆคงแวะมา(แน่ะ..ดิฉันทำตัวเป็นเลขาไปตั้งแต่เมื่อไหร่กัน) </p><p>    </p>ในภาพนี้…มีแต่เสาหลักของทีมค่ะ….ขอแนะนำ <ul> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ท่านแรกซ้ายสุด..คุณวัฒนา ตันทนะเทวินทร์(พี่จิ๋ม...หัวหน้าทีมพยาบาลpainของน้องๆ)... </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> ท่านถัดมา อ.หมอพนารัตน์ รัตนสุวรรณยิ้มแย้ม(อ.ไก่...ถนัดด้านปวดมะเร็งค่ะ) </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> ท่านที่ 3 ท่านอ.หมอสมบูรณ์  เทียนทอง....หัวหน้าทีม </li> </ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal"></p><p>    </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ผู้พูดท่านนี้…</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ศิษย์ก้นกุฏิท่านอ.หมอสมบูรณ์ค่ะ...ท่านอ.หมอวิมลรัตน์ กฤษณะประกรกิจ(อ.อ้อ...) เป็นมือขวาของท่าน อ.หมอสมบูรณ์ค่ะ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ท่านนำเสนอเกี่ยวกับ "ผลงานการ...บริการAPSปี 2549"...โดยการติดตามเยี่ยมที่หอผู้ป่วย…ท่านพูดถึง</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 54.0pt" class="MsoNormal">*    ผลงานการระงับปวด  มีมากถึง 1343 ราย</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 54.0pt" class="MsoNormal">*    ยังมีความปวดระดับรุนแรงขณะพักประมาณ 30% และขณะเคลื่อนไหวมากถึงประมาณ 70%</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 54.0pt" class="MsoNormal">*    มีภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ คลื่นไส้อาเจียน 7.3%, คัน 8.2 % เป็นต้น</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 54.0pt" class="MsoNormal">*    ผู้ป่วยมีความพึงพอใจมากถึง 98 %</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 54.0pt" class="MsoNormal">*    อาจารย์ทบทวน mechanism  ของ pain ให้ฟังด้วย</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 54.0pt" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">นอกจากนั้นยังพูดถึงเทคนิคการระงับปวดแบบต่างๆ  ปัญหา  และแนวทางการแก้ไข  ตลอดจนแผนที่คาดว่าจะทำ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>.......น่าปรบมือให้...ดังๆค่ะ……