ครั้งเมื่อไปอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พัฒนาจิต ณ วัดสระโบสถ์ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ทำให้รู้สึกมีความสุขและอิ่มบุญมากในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ และยังเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การทำความดีนั้นทำได้ยากและลำมากเมื่อมีโอกาสให้รีบทำทันที ส่วนการทำความชั่วนั้นทำได้ง่ายแม้ทำความดีมาหลายร้อยครั้ง ถ้าทำความชั่วเพียงครั้งเดียวความดีที่ทำทั้งหมดก็จะลบจากความทรงจำของบุคคลอื่นได้และและในการปฏิบัติธรรมในครั้ง มีของฝากจากพระอาจารย์ในเรื่องการเตรียมตัวไปวัดปฏิบัติธรรม อยู่ 3 ข้อ
        1.การปฏิบัติธรรมต้องลงมือปฏิบัติเองถึงจะรู้ได้ว่าเป็นอย่างไร
        2.ต้องละวางทุกสิ่ง ทุกอย่าง เมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้ว เครื่องมือสื่อสารทุกอย่างต้องปิดให้หมด
        3.ให้พูดคุยให้น้อยลงเพื่อจะได้มีสมาธิและสติที่ดี
        หวังว่าท่านที่กำลังจะเตรียมตัวไปวัดปฏิบัติธรรมครั้งต่อไปรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองคงได้รับบุญบารมีมากกว่านี้