ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปัตตานี เป็นโครงการร่วมระหว่าง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดีและคณะอิสลามศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ 2 ประการด้วยกัน คือ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรในสังกัดคณะอิสลามศึกษา และเพื่อเป็นการสืบสานแบบอย่างอันดี (ซุนนะห์)ของศาสดามุหัมมัด (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน)

กิจกรรมประกอบด้วย

  • การถือศีลอด (ศิยาม) ในยามกลางวัน
  • ละหมาดร่วมกัน (ญามาอะฮฺ)
  • ละศีลอดร่วมกัน
  • ฟังคำตักเตือนสั้นๆหลังละหมาด (กะลีมะฮฺกอซีเราะฮฺ)
  • ตื่นขึ้นละหมาดในเวลากลางคืน (กิยามุลลัยน์)
  • ออกกำลังกายในยามเช้า

ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการนี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นโครงการที่ดี สร้างความผูกพันใกล้ชิดในระหว่างบุคลากร ซึ่งปกติในเวลาทำงานปกติ บางครั้งบางคนแทบจะไม่ได้พบเจอกันเลย ทั้งๆที่ทำงานในรั้ววิทยาลัยเดียวกัน อีกทั้งได้มารับฟังบรรยายจาก ดร.อับดุลฮาลิม ไซซิง คณบดีคณะอิสลามศึกษา และดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีวิทยาลัยอิสลามยะลา ด้วยแล้วนับว่า ได้ทั้งความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการชาร์ตหรือเติมเต็มความรัก ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า และท่านศาสดา (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน)และยังเป็นการสร้างความใกล้ชิด ความเป็นพี่น้องในระหว่างบุคลากรด้วยกัน  หลายๆคนบอกว่า น่าจะจัดอีก หรือถ้าเป็นไปได้จัดทุกเดือนก็จะดี

ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ สิ่งที่ได้พบก็คือบุคลากรของวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร ตั้งแต่ท่านอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนัก หัวหน้ากอง รวมถึง เจ้าหน้าที่ต่างก็ถือศีลอด และมาร่วมละศีลอดร่วมกัน ยืนละหมาดในแถวเดียวกัน เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับศาสนาได้รับเชิญให้ออกมากล่าวตักเตือนสั้นๆ (กะลีมะฮฺกอซีเราะฮฺ) และเป็นอิมามนำในการละหมาด ซึ่งเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้พบเห็นในที่อื่นๆ