วันนี้  ที่  15  กพ. 50  ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร  ผมและเพื่อนพ้อง  น้องพี่  ในจังหวัดชุมพร  ที่กำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคมจังหวัดชุมพร  ได้มาฝึกอบรมการจัดการความรู้  โดยใช้  BLOG  ให้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ของจังหวัดชุมพร ใช้กระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติ จริง  โดยคุณไฮศูรย์  มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่พวกเราชาวเครือข่ายฯ และทางหัวหน้า ปรีดี  พมจ.  ชุมพร  ได้ช่วยจัดการประสานงานให้พวกเราได้มาเรียนรู้  และ ยังหนีบเอาเจ้าหน้าที่ในสำนักงานมาร่วมเรียนรู้กับพวกเราชาวเครือข่าย อีก  ได้เห็นหน้าค่าตา และจะได้ทำงานร่วมกันในอนาคต

                  คาดหวังว่าความรู้ที่พวกเราได้เก็บเกี่ยววันนี้จะเป็นประโยชน์ในการทำงาน และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพวกเราชาวเครือข่าย ฯ  จะเป็นการจัดการความรู้ได้เป็นอย่างดีสำหรับการขับเคลื่อนงานในปีนี้