ในการทำงานในแต่ละวัน ก็ต้องมีหนักบ้าง เบาบ้างไม่มีอะไรราบรื่นไปทุกอย่างหรือทุกวัน ก็ต้องอดทน ต้องผ่านมันไปให้ได้ ถ้าทุกอย่างราบรืนหรือราบเรียบก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีอะไรให้ตื่นเต้น  ไม่มีอะไรให้เราค้นหา การทำงานผิดพลาดก็เหมือนกันให้คิดสะว่า มันเปรียบเสมือนคูร  ที่คอยสอนมันก็เหมือนกับเป็นประสบการณ์ คอยย้ำ คอยเตือน ว่าควรรอบคอบให้มากกว่านี้  มันจะทำ/สอนให้เราตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา